δημόσιον


δημόσιον
государственная казна

Ancient Greek-Russian simple. 2014.